کاری مشترک از کانون قلم_چی واستادلاین

حل سوالات هوش ریاضی و هوش تصویری به صورت ویدیویی توسط استاد مرادی

ششمی های عزیز

از این به بعد می توانید بعد از آزمون فیلم حل کامل سوالات بخش هوش ریاضی و منطقی و بخش هوش تصویری و فضایی دفترچه ی پیشرفته را  از سایت استادلاین و سایت کانون قلم چی

آزمون24دی 1400

آزمون3دی 1400

آزمون19آذر 1400

آزمون 5آذر 1400

آزمون 21آبان 1400

آزمون 7آبان 1400

آزمون 23 مهر1400

فهرست