...

لینک ورود به کلاس رایگان ریاضی پایه ی چهارم تیزهوشان

https://www.skyroom.online/ch/ostadline/rayegan4

دوشنبه ها ساعت ۱۹
مدرس:استاد حبیبی

...

لینک ورود به کلاس رایگان  ریاضی تیزهوشان پایه ی پنجم

https://www.skyroom.online/ch/ostadline/rayegan5

سه شنبه ها ساعت 17

مدرس استاد حبیبی

...

لینک ورود به کلاس رایگان هوش ششم تیزهوشان (چهارم .پنجم .ششم )

https://www.skyroom.online/ch/ostadline/rayegan6

چهارشنبه ها ساعت 13

مدرس استاد مرادی

...

لینک ورود به کلاس رایگان ریاضی تیزهوشان پایه ششم

https://www.skyroom.online/ch/ostadline/rayegan6

سه شنبه ها ساعت 19

مدرس استاد حبیبی

...

لینک ورود به کلاس رایگان علوم  تیزهوشان پایه ششم

https://www.skyroom.online/ch/ostadline/rayegan6

شنبه ها ساعت 17

مدرس استاد عبداللهی

...

لینک ورود به کلاس رایگان ریاضی تیزهوشان هفتم

https://www.skyroom.online/ch/ostadline/rayegan789

شنبه ها ساعت 15

مدرس استاد مرادی

...

لینک ورود به کلاس رایگان علوم تیزهوشان هفتم

https://www.skyroom.online/ch/ostadline/rayegan789

شنبه ها ساعت 19

مدرس استاد عبداللهی

...

لینک ورود به کلاس رایگان هوش (هفتم .هشتم . نهم)

https://www.skyroom.online/ch/ostadline/rayegan789

سه شنبه هاساعت 13

مدرس استاد مرادی

...

لینک ورود به کلاس رایگان ریاضی تیزهوشان هشتم 

https://www.skyroom.online/ch/ostadline/rayegan789

چهارشنبه ها ساعت 17

مدرس استاد مرادی

...

لینک ورود به کلاس رایگان علوم تیزهوشان هشتم 

https://www.skyroom.online/ch/ostadline/rayegan789

پنج شنبه ها ساعت 17

مدرس استاد عبداللهی

...

لینک ورود به کلاس رایگان ریاضی تیزهوشان نهم 

https://www.skyroom.online/ch/ostadline/rayegan789

چهارشنبه ها ساعت 19

مدرس استاد مرادی

...

لینک ورود به کلاس رایگان علوم  تیزهوشان نهم 

https://www.skyroom.online/ch/ostadline/rayegan789

پنج شنبه هاساعت 19

مدرس استاد عبداللهی

...

لینک ورود به کلاس رایگان ریاضی تیزهوشان دهم (تجربی .ریاضی)

https://www.skyroom.online/ch/ostadline/rayegan10

شنبه هاساعت20

مدرس استاد مرادی

...

لینک ورود به کلاس رایگان شیمی تیزهوشان دهم (تجربی .ریاضی)

https://www.skyroom.online/ch/ostadline/rayegan10

یک شنبه هاساعت17

مدرس استاد عبداللهی

...

لینک ورود به کلاس رایگان زیست تیزهوشان دهم (تجربی .ریاضی)

https://www.skyroom.online/ch/ostadline/rayegan10

پنج شنبه هاساعت15

مدرس استاد فیض آبادی

اگر سوالی دارید با یکی از شماره های زیر تماس و یابه واتساپ ویا تلگرام پیام دهید .

شماره تماس :09923179675

فهرست